• Cítite, že rešpektujúca výchova je pre vás tá správna cesta, ale v realite sa vám nedarí dosiahnuť s deťmi pohodu a porozumenie?
 • Chcete sa naučiť fungovať bez kričania, vyhrážania, trestov a bez toho, aby všetko deťom opakovali 100-krát?
 • Pripravení nastúpiť na cestu 4-týždňovej práce na sebe? 

Komunikuj ako parťák

4-týždňový skupinový tréning

Pre koho je kurz určený?

Pre maminky detí vo veku 2-6 rokov, ktoré chcú vychovávať deti rešpektujúcim spôsobom ale nedarí sa im nájsť s deťmi pohodu a porozumenie. Chcú sa naučiť fungovať bez kričania, vyhrážania, trestov. Chcú, aby ich materstvo nevyčerpávalo. 

Kedy a kde a za koľko?

Ďalší beh kurzu bude upresnený. 

Stretávame sa štyri soboty po sebe od 9 do 12 hod. 

Miesto konania – hľadáme vhodné priestory blízko centra Prahy.

Počet miest v kurze je obmedzený na 6 až 8 účastníkov. Chceme zachovať pohodovú rodinnú atmosféru, kde každý dostane dostatok priestoru na zdieľanie svojich skúseností a na praktický nácvik komunikačných zručností.

Cena: 3700 Kč (s DPH)

Bonus s nevyčísliteľnou hodnotou

Podporujúca a prijímajúca atmosféra, ktorá sa dokáže vytvoriť iba medzi ženami. Vzájomne zdieľame svoje rodičovské starosti aj tipy na úspešné zvládanie rodičovských situácií.

Čo hovoria klienti, ktorí už prešli kurzom?

„V únoru tohoto roku jsem absolvovala kurz s názvem Komunikuj jako parťák, který mi dal prostor k hlubšímu zamyšlení i řadu nových informací 👍 v oblasti komunikace s dětmi. Atmosféra byla díky lektorce Janě a dobrému kolektivu vždy pohodová.“  Monika

„V otázkách respektujícího rodičovství se nějakou dobu orientuji, ale chyběla mi komunita, kde bych mohla sdílet zdary i nezdary, poznat další příběhy rodičů, které mi otevřeli oči v otázkách, kde jsem tápala. Díky Janě se to naplnilo a dozvěděla jsem se mnoho nového! Díky za strukturu, nové poznatky i kontakty!“ Beata

Čo vás v kurze čaká?

1.týždeň = AKO KOMUNIKOVAŤ EFEKTÍVNE A LÁSKAVO

 • Prečo nás deti neposlúchajú? 
 • Zažité komunikačné vzorce v nás. Prečo nefungujú a ako nimi denne ničíme sebaúctu našich detí a náš vzájomný vzťah. 
 • 2 kľúčové princípy, ako formulovať naše požiadavky voči deťom tak, že budú radi s nami spolupracovať
 • Tipy na efektívne komunikačné formulácie v bežných denných situáciách
 • Praktický tréning formulovania požiadaviek na príkladoch z praxe účastníkov

2.týždeň = AKO KOMUNIKOVAŤ, KEĎ SÚ NA SCÉNE EMÓCIE

 • Naše vlastné emócie v rodičovských situáciách – k čomu slúžia a čomu nás učia
 • Tipy, ako zvládnuť emočne vypäté situácie vo výchove, ako ovládnuť vlastný hnev
 • Čo nám dieťa komunikuje prostredníctvom nevhodného správania? 
 • Ako reagovať na záchvaty hnevu a vzdoru? 
 • Ako rozvíjať emočnú inteligenciu a podporiť schopnosť kontroly emócií u detí
 • Praktický tréning zvládania emočných situácií na príkladoch z praxe účastníkov

3.týždeň = AKO RIEŠIŤ KONFLIKTY A UZATVÁRAŤ DOHODY

 • Prečo nám dohody nefungujú a deti ich neplnia?
 • Proces uzatvárania dohôd metódou “bez porazených”, kde vyhrávajú všetky zúčastnené strany
 • Komunikačné pasce, ktorými nevedomky podporujeme súrodeneckú rivalitu
 • Ako riešiť súrodenecké spory bez toho, aby z nich jedna strana odišla ukrivdená
 • Praktický tréning uzatvárania dohôd/riešenia súrodeneckých sporov v situáciách z praxe účastníkov

4.týždeň = PROAKTÍVNA VÝCHOVA A POSILNENIE VZŤAHU

 • 2 preventívne nástroje, vďaka ktorým znížime počet vypätých situácií v rodičovstve
 • Praktické tipy, ako si v každodennom živote čo najviac uľahčiť fungovanie s deťmi, aby nás rodičovstvo nevyčerpávalo
 • Spätná väzba na riešenie konkrétnych situácií doma u účastníkov
 • Tréning praktických zručností z kurzu na príkladoch z praxe účastníkov

Fotogaléria z predchádzajúcich kurzov