Môj príbeh

Verím, že má zmysel vychovávať deti so sebaúctou a rešpektom k všetkému živému. Verím, že deti si nás vyberajú za svojich rodičov, aby nám umožnili vnútorne rásť. Verím v lepší svet, ktorý začína láskavou komunikáciou s deťmi od prvého bábätkovského plaču.

Pichne ma pri srdci vždy, keď okolo seba vidím neporozumenie medzi rodičmi a deťmi. Vždy, keď vidím, ako sa dieťa snaží plačom alebo hnevom komunikovať rodičovi nad slnko jasnú správu, ale rodič ju neprečíta a utne okríknutím či plácnutím po zadku. Niektorým rodičom vidím v týchto situáciách v očiach ľútosť a bezradnosť.

Tiež som na začiatku stála na rovnakej štartovacej čiare. Bezradne sa dívala na syna, ktorý sebou hádže o mokrý chodník. V duchu plakala a pýtala sa samej seba: Prečo mi nikto nepovedal, že to bude takéto ťažké? Prečo ma nikto nenaučil, čo mám v takej chvíli povedať dieťaťu?  Áno iste, čítala som knihy o výchove. Ale cítila som sa z materstva tak vyčerpaná, že všetky poznatky sa stratili niekde v hmle. 

Hľadala som nejaké univerzálne rady, ktoré zmenia správanie dieťata smerom k tomu, aby poslúchalo. Prijímala som v zúfalstve rady o výchove od kohokoľvek, kto deti mal. Skúsila zámerné ignorovanie neželaného chovania, plesknutie po zadku, vykázanie dieťaťa “na samotku”. Ale nič z toho situácii nepomáhalo a kruto prehlbovalo môj pocit zlyhávania ako matky.  Neprestávala som však čítať a hľadať rodičovskú cestu, ktorá by fungovala.

A potom to prišlo. Objavila som princípy rešpektujúcej výchovy a natrafila na informácie z oboru neurovied. A nestíhala pri čítaní prikyvovať. Všetko vo mne kričalo – ÁNO, toto je cesta! Po malých krôčkoch som vstrebávala zásady rešpektujúcej komunikácie, rozpitvávala význam emócií, ktoré materstvo so sebou prinášalo, pochopila dôležitosť empatie, vymedzila hranice sebe aj synovi. Bola to cesta v prvom rade sebapoznania a sebapremeny.

A dnes som tu. Štastná za každé nové ráno, ktoré začína Dobré ráno, mami! Vďačná za každú spoločne zvládnutú vypätú situáciu. Hrdá za každé “Pomôžem ti” a “Ďakujem” z úst detí. 

Vytvorila som vlastný program, kde som zhrnula všetky najdôležitejšie princípy a metódy, ktoré som vyskúšala sama pri svojej vlastnej sebapremene k štastnej matke. Vytvorila som ho, aby som pomohla aj ďalším rodičom rýchlejšie a jednoduchšie nastúpiť na cestu rodičovstva, ktoré vás bude baviť. Rodičovstva, výsledkom ktorého budú zdravé, čisté a vrúcne vzťahy medzi vami a vašimi deťmi. Rodičovstva, vďaka ktorému bude u vás doma viac radosti a pohody.

Volám sa Jana Gottwaldová. Som autorkou sebarozvojového programu pre rodičov – Šťastný rodič. Som sprievodkyňou žien na ceste k naplnenému materstvu. Pomáham rodičom aplikovať do výchovy princípy rešpektujúcej komunikácie.

Moje výchovné motto: Buďte najlepšou verziu samého seba a dieťa sa prirodzene pridá.