Ako povedať dieťaťu pevné a láskavé NIE

Rešpektujúca výchova nie je výchova bez hraníc

Často dostávam od rodičov otázku: “Ako v rešpektujúcej výchove zabezpečím, aby dieťa poslúchlo kľúčové pravidlá, keď nechcem používať vyhrážanie trestami a kričanie?” Inými slovami sa pýtajú:

Ako na hranice v rešpektujúcej výchove? 

Vezmem to na príklade, ktorým pravidelne prechádzajú všetci rodičia. Potrebujem odísť z ihriska domov a dieťaťu sa ešte nechce. 

Ako správny rešpektujúci rodič konám proaktívne a najprv vyčerpám všetky preventívne možnosti: 

 • ešte pri príchode upozorním dieťa, koľko času môžeme stráviť na ihrisku a poviem mu, že mu pripomeniem, kedy sa blíži čas odchodu 
 • pripomeniem mu, že za 15 minút musíme odísť (používam časové intervaly prispôsobené jeho veku a záujmom, napr. 15 minút = jeden Krtko a autíčko)
 • zaujímam sa o jeho potreby a pýtam sa, čo urgentne potrebuje ešte dokončiť, aby sme za 15 minút mohli spokojne odísť
 • pomáham mu dokončiť tunel v piesku (keďže to urgentne potrebuje dokončiť)
 • 5 minút pred odchodom mu pripomeniem, že za jeden diel Prasiatka Peppa musíme odísť
 • ak používame budíky/stopky k podobným situáciám, nastavíme si spolu na mobile odpočítavanie

Odpočítavanie skončilo, budík zazvoní, ale dieťa nevníma, chce pokračovať v hre, do ktorej je ponorené. Na slovné výzvy nereaguje. Prípadne protestuje a začínajú nastupovať emócie.

Vtedy nám nezostáva nič iné, len zobrať dieťa “násilím” do náručia a odniesť ho z ihriska preč. 

Áno, aj v rešpektujúcej výchove sa občas uchýlime k riešeniam, v ktorých využijeme svoju silovú prevahu. Vyčerpali sme všetky láskavé možnosti komunikácie a chceme (z titulu vlastného záujmu) alebo musíme (z titulu bezpečnosti či zodpovednosti za plnenie nejakých povinností) donútiť dieťa k nejakej akcii. 

ALE… 

Pozrime sa, aký zásadný rozdiel bude v tom, ako sa tento akt násilného odvedenia z ihriska odohraje u rodiča praktizujúceho “starú” (=autoritatívnu) výchovu a u rešpektujúceho rodiča. 

Z pohľadu kamery to vyzerá takmer rovnako. 

Aj jeden aj druhý rodič berie nespokojné dieťa na ruky a odchádza s ním z ihriska za výdatných protestov a plaču dieťaťa. 

Obrovský rozdiel bude ale v tom, s akým nastavením a komunikáciou tam vstúpi jeden a druhý rodič. 

Autoritatívny rodič do tejto situácie vstupuje pravdepodobne s hnevom, ktorému predchádzala frustrácia či bezmoc danú situáciu riešiť pokojne. Jeho hnev cítiť aj vidieť v neverbálnych prejavoch – mračí sa, má rýchle nervózne pohyby. Jeho slová budú vyčítavé, zahanbujúce, obviňujúce: 

Vnímanie vlastnej hodnoty dieťaťa dostáva týmito slovami zabrať. Nehovoriac o vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Dieťa odchádza s pocitom:

 • …že je babrák, neschopný dodržať dohodu.
 • …strachu, že už možno nikdy nebude môcť dokončiť ten hrad z piesku, lebo ho mamka nevezme na ihrisko. 
 • …viny za mamkin hnev, s pocitom, že je v ňom nejaká “výrobná vada”, keď takto dokáže mamku nahnevať.
 • …že na jeho potrebách nezáleží (Prečo je program dospelých dôležitejších ako môj hrad z piesku?).

A poďme na rešpektujúceho rodiča

Ten pristúpi k dieťaťu v prvom rade zregulovaný (Áno, dospieť do tohto bodu chvíľu trvá…, mám zažité na vlastnej koži:-). Z jeho neverbálnych prejavov srší láska a prijatie (úsmev, sadne si k dieťaťu, pokojné pohyby). Slovami prejaví pochopenie pre potreby dieťaťa: 

Pripomenie dieťaťu hranicu a pristúpi k jej vykonaniu. Bez výčitiek, bez zbytočného argumentovania, bez zvaľovania viny, bez kritizovania správania dieťaťa. 

Dieťa síce plače, ale to je v poriadku, lebo tým sa jeho telo vysporiada s pocitmi smútku a sklamania. Rodič ho drží a pomáha mu svojim láskavým a pevným postojom prijať realitu. 

Dieťa odchádza z ihriska s pocitom: 

 • …pochopenia jeho potrieb
 • …prijatia jeho emócií
 • …že je poriadku také, aké je, čo je nesmierne dôležité pre jeho sebaúctu
 • …že sa môže spoľahnúť na mamu, že keď nastane problém, vyrieši ho. 

Ako teda komunikovať hranice v rešpektujúcej výchove?

Moja odpoveď je: 

S empatiou.

S pochopením potrieb dieťaťa, s uznaním jeho stanoviska, s prijatím jeho pocitov. 

Láskavo a pevne. 

Zásadný problém je ale v tom, že ak my sami nemáme od našich rodičov zažité, aké to je, keď prijímajú náš nesúhlas s empatiou voči našim potrebám, nevieme prirodzene reagovať takto empaticky ani voči našim deťom. Reagujeme automaticky. Slovami, ktoré sme počúvali v detstve sami alebo počúvali najčastejšie okolo seba. 

Dobrá správa je, že sa to stále môžeme naučiť. Ako hovorí môj obľúbený autor Daniel Siegel: “History is not destiny”. Naša minulosť nepredurčuje náš osud. Síce nám bude chvíľu trvať zbaviť sa podvedomých vzorcov komunikácie, ale dá sa to. 

Rada vás v tom podporím a pomôžem vám s tým. Pretože výsledok stojí za to. Tá ľahkosť, s ktorou začnete žiť svoj rodičovský život. Tá harmónia vo vzťahu s deťmi. 

Rezervujte si termín nezáväznej konzultácie zadarmo tu. Ja sa vám ozvem a prebiereme spolu, akou formou vás môžem podporiť (či mentoringom alebo koučingom). 

Jana Gottwaldová