Skoncujte s večnými hádkami súrodencov. Toto je 5 kľúčov k nastoleniu harmónie.

Ak máte doma malé deti, súrodenecké hádky sú pravdepodobne u vás na dennom poriadku a nie je to nič neobvyklé.. Pokiaľ vám ale súrodenecké spory zasahujú do života tak, že vás pravidelne prepadá pocit bezmoci a zúfalstva, kedy to už skončí, tak mám pre vás dobrú správu. Svojim prístupom k súrodencom a zmenou komunikácie dokážete veľa ovplyvniť.

Môžete A) deti trestať za to, že sa hádajú, bijú a obviňovať ich z toho, že sa nevedia dohodnúť.  Alebo môžete B) deti viesť k tomu, že ich naučíte komunikovať a ony si sami budú vedieť efektívne vyriešiť svoje spory.

V tom prvom prípade hádky rýchlo ukončíte a vyriešite z pozície moci, ale o to viac času budete venovať ďalším a ďalším sporom, ktoré v budúcnosti budú pribúdať a deti si s nimi nebudú vedieť poradiť sami.

V druhom prípade, strávite veľa času tým, že budete učiť deti komunikovať svoje potreby a hľadať riešenia. A to chce veľa trpezlivosti a trénovania. Ale postupne sa to deti naučia sami a vám sa uvoľnia ruky na dôležitejšie veci, ako napríklad na dobitie svojich rodičovských bateriek.

Znie to nádejne?
Tak si poďme predstaviť 5 kľúčov, ktoré považujem za dôležité pre úspešné zvládnutie súrodeneckých sporov rešpektujúcou komunikáciou.

1. Zmeňte optiku a začnite sa na konflikt dívať ako na prirodzenú vec

Ak chceme začať niečo robiť novým spôsobom, prvým predpokladom k zvládnutiu tejto zmeny je, že sa na celú vec začneme dívať novou optikou. Konflikt medzi deťmi vôbec nie je negatívny a už vôbec to nevypovedá nič o vás, o rodičoch. Ak sa vaše deti hádajú či bijú, neznamená to, že ste zlí rodičia.

Konflikt medzi deťmi je prirodzená vec a vyplýva z biologického nastavenia, ktoré každému jedincovi velí zápasiť o zdroje k prežitiu. Evolučne sme vybavení k tomu, aby sme si bojovali o pozornosť a lásku rodičov, pretože viac pozornosti a lásky znamenalo v minulosti vyšší prísun zdrojov a teda väčšiu šancu na prežitie.

Druhý dôvod, prečo sú konflikty nevyhnutné, spočíva v jedinečnosti každej ľudskej bytosti. Každý sme iný typ osobnosti.  Keď je jeden so súrodencov energický, spontánny extrovert a druhý hĺbavý introvert so zmyslom pre pravidlá, je logické a prirodzené, že ich potreby budú v priestore jednej domácnosti na seba narážať a vznikať spory.

2. V konflikte detí zostaňte vždy neutrálny

To je asi tá najťažšia časť. Väčšina rodičov totiž pristupuje ku konfliktu detí tak, že ho musí vyšetriť a rozsúdiť. Najčastejším dôsledkom takéhoto prístupu je, že jedna zo strán z konfliktu odíde ako porazená a bude cítiť krivdu. Naviac riešenie, ktoré pri rozsúdení sporu navrhne rodič, nemôže dlhodobo fungovať, pretože nezohľadňuje potreby detí a neučí ich, ako si spor môžu vyriešiť sami. Vytvára závislosť na vonkajšom zásahu, nerozvíja u detí samostatnosť, kompetenciu nachádzania riešení problémov a vytvára pocit bezmoci. Rodič by mal v spore detí zastávať rolu mediátora, facilitátara či moderátora (v prípade, ak deti ešte nevedia príliš komunikovať).

3. Konflikt vám dáva príležitosť k učeniu

Pokiaľ sa dokážete začať pozerať na konflikt detí nie ako na hrozbu, ale ako na príležitosť, tak konflikt krásne poukazuje na to, čo sa vaše deti ešte potrebujú naučiť z tzv. sociálnych zručností. Ak prídete na to, že za konfliktom stojí napríklad to, že jedno z detí nedokáže požiadať o povolenie požičať si hračku, nezahanbujte ho za to, netrestajte. Pravdepodobne ešte nemalo príležitosť sa to naučiť, alebo koná impulzívne preto, že jeho mozog je ešte nezrelý. Namiesto toho mu ukážte vo vhodnej príležitosti (mimo konfliktu a iných emotívne vypätých situácií), ako slušne požiadať druhého o požičanie hračky. A preberte s ním možné scenáre, čo robiť, ak súrodenec odpovie na požiadanie nesúhlasom

Trénujte aj ďalšie užitočné zručnosti, ktorých zvládnutie vám pomôže predchádzať sporom. Napríklad schopnosť počkať (napríklad na to, kým mu ten druhý požičia hračku a čo môže zatiaľ urobiť, aby ho čakanie nefrustrovalo), schopnosť obchodovať – teda ponúknuť inú hračku za požičanie tej, ktorú chcem, schopnosť požiadať o pomoc druhého, navrhnúť hru, alebo schopnosť dať slušne a bezpečne najavo svoj nesúhlas či frustráciu.

4. Inšpirujte sa konfliktom a uvažujte preventívne

Často sa v procese riešenia konfliktu ukáže, že je potrebné prijať pre podobné situácie nejaké pravidlo. Príklad – mladší súrodenec búra a ničí tomu staršiemu jeho prepracované stavby z Lega. Prijmite opatrenie, v rámci ktorého vyčleníte staršiemu súrodencovi bezpečný priestor, kde sa bude môcť pred tým mladším “schovať” a mladší nedočiahne na jeho stavby, alebo tam nebude mať prístup. Ak to je v praktického hľadiska vo vašom byte nemožné, učte mladšieho súrodenca rešpektovať tento vyhradený priestor a ponúknite mu alternatívu, čo môže robiť miesto toho (trebárs môže búrať iné stavby, ktoré na to špeciálne vyčleníte spolu so starším). Nečakajte, že to bude akceptovať po prvom vysvetlení a bez plaču. Bude potrebovať vašu navigáciu v tom, ako si má poradiť s touto novou situáciou a vašu náruč k tomu, aby sa vyrovnal so svojimi pocitmi.

5. Trpezlivosť a tréning

Všetci by sme si priali, aby si naše deti boli schopné vyriešiť si svoje spory sami efektívne a bez tej drámy okolo. Tak to bohužiaľ s malými deťmi nefunguje. Ich mozog sa rozvíja postupne, konajú preto impulzívne a nie sú schopné v konflikte komunikovať racionálne. Ruku na srdce, aj my dospelí v konflikte strácame chladnú hlavu a nie sme schopní pozrieť sa na potreby toho druhého z nadhľadu, keď sa necháme pohltiť emóciami. Pravdepodobne nás to tiež v detstve nikto nenaučil.

A preto to potrebujeme deti učiť postupne. Opakovane im ukazovať, ako v konflikte komunikovať, učiť ich načúvať potrebám toho druhého, učiť ich formulovať svoje požiadavky a prosby, hľadať spolu riešenia. Všetky tieto zručnosti sú ako svaly, ktoré sa tréningom zosilujú a upevňujú.

Takže berte spory detí aj ako príležitosti k tréningu a posilovaniu zručností, ktoré sa im v živote budú veľmi hodiť. A čoskoro sa dočkáte aj vy vytúženého ovocia a jedného dňa budete tichým a dojatým svedkom toho, ako sa vaše deti bez vašej pomoci krásne dohodnú na riešení sporu.

Ak vám to dáva zmysel a túžite po tom, aby vám súrodenecké hádky vašich detí nestrpčovali život, začnite meniť svoju komunikáciu. A nemusíte byť na to sami. S podporou a návodom do pôjde oveľa ľahšie. Pozývam vás do 10-týždňového transformačného programu „Pohodové rodičovstvo vďaka komunikácii“, vďaka ktorému sa naučíte používať rešpektujúcu komunikáciu v praxi a skutočne zmeníte svoje komunikačné návyky. A to vďaka tréningu techník a spätnej väzbe, ktorú v programe získate. 
Alebo sa aspoň príďte pozrieť na niektorý z našich workshopov, kde uvidíte, že i malá zmena komunikácie dokáže priniesť veľkú zmenu do kvality vašich vzťahov.

Zaujíma vás téma súrodeneckej rivality? Prejdite na tento článok: