7 kľúčov k tomu, aby se deti naučili upratovať si svoje hračky

…alebo ako na upratovanie hračiek v rešpektujúcom rodičovstve? 

Pokiaľ ste rodičom, ktorého vízia je vychovávať deti bez trestania, pravdepodobne sa v niektorých oblastiach výchovy potýkate s nedostatkom nástrojov, ako dieťa primäť robiť potrebné veci. Upratovanie hračiek je jednou z týchto oblastí. Tradičná výchova ju obvykle rieši vyhrážkou: “Ak nebude upratané, nebude rozprávka.” U malých detí to fungovať bude. Otázka je, čo týmto deti učíme a čím sa budeme vyhrážať starším deťom, aby to fungovalo???

Ak chcete zachovať rešpektujúci prístup, no zároveň sa nerozčúliť každý deň pri pohľade do detskej izby, inšpirujte sa mojimi tipmi, ako na upratovanie hračiek bez trestov a odmien.

Buďte vzorom a sprevádzajte

Deti sa učia predovšetkým napodobňovaním. Tak šetrite príkazmi a radšej konajte. 

Ak vás dieťa vidí upratovať hračky, automaticky sa mu ukladá do podvedomia, že je to činnosť, ktorá má nejaký zmysel pre náš život. Ak k tomu pridáte vysvetlenie, aké výhody vám do života prináša to, že máte upratané, pomôže to ešte viac. Pretože náš ľudský mozog je uspôsobený k tomu, aby sa zaoberal len vecami, ktoré majú nejaký zmysel pre naše prežitie. 

Dieťaťu musíme v prvom rade sprostredkovať zmysel aktivity, ktorú po ňom chceme.

To však ešte neznamená, že bude mať chuť upratovať vtedy, keď to vy považujete za správne.

Obrňte sa trpezlivosťou. Vedieť si upratať hračky je pre deti náročná úloha a vyžaduje veľkú dávku sebadisciplíny. Malé deti budú zo začiatku potrebovať vašu aktívnu pomoc, postupne vaša rola môže byť viac organizačná. 

Majte nastavené jasné pravidlá a buďte v ich dodržiavaní konzistentní

Najefektívnejší spôsob, ako deti naučiť upratovať si hračky, je sprevádzať ich postupne pri vytváraní návyku. Návyk sa vytvorí, keď nejakú činnosť opakujeme rovnakým spôsobom dostatočne dlho, že sa zautomatizuje.

Skúste byť konzistentní v tom, kedy a ako sa upratujú hračky. Keď si napríklad stanovíte, že predtým, než sa začneme hrať s nejakou ďalšou hračkou, uložíme tú predchádzajúcu na miesto, a budete trpezlivo a s kľudom sprevádzať dieťa pri dodržaní tohto pravidla niekoľko týždňov, začne v mozgu dieťaťa fungovať automatické spojenie “Keď si chcem zobrať novú hračku, najprv uložím tú predchádzajúcu.” 

Zapojte deti to vytvárania pravidel ohľadom upratovania. Nevytvárajte pravidlá pre deti, ale s deťmi. Dajte im priestor sa vyjadriť a uznajte ich pohľad na vec. 

Nemusíte ustúpiť z limitu (limit je napríklad to, že hračky budú pred spaním upratané), ale môžete dať napr. možnosť voľby v tom, kedy a ako. 

Rozporcujte „slona“

Upratať celú izbu je pre malé dieťa nezvládnuteľný rébus. Pomôžte mu rozporcovať ho na malé kroky.

Pomenujte jeden prvý malý krok, ktorý treba urobiť, aby ste sa pohli s upratovaním dopredu. Napríklad – pozbierame zo zeme všetky plyšáky. Takýto cieľ je pre deti ľahko predstaviteľný a radi sa zapoja do jeho realizácie.

Oslávte malý úspech, dajte si “placáka” alebo iné gesto, ktorým si vyjadrujete radosť zo spoločného zážitku. A pokračujte ďalším malým upratovacím krokom.

Je možné, že sa dieťa nebude s takou chuťou zapájať do všetkých nasledujúcich krokov. Nevadí, to príde. Práve ste ho totiž naučili veľmi cennú lekciu, a to, že keď je pred vami veľký “problém”, môžete ho rozporcovať na malé kroky a jeden za druhým potom už hravo zvládnete. 

Oceňte deti za snahu a spoluprácu 

Je rozdiel medzi ocenením a chválou. Možno ste už počuli, že pochvaly a odmeny kazia budovanie vnútornej motivácie. Skúste preto nahradiť tradičné “No ty si šikulka!” ocenením. Ocenenie spoznáte tak, že dieťa nehodnotíte. Jednoducho pomenujete to, čo vás potešilo alebo čo považujete za pozitívne. Stačí povedať:

“Ďakujem, to mi pomohlo” alebo

“Vážim si, že si vytrval a dokončil to, aj keď viem, že sa ti nechcelo.”

Prejavte autentickú radosť, že máte pekne upratané, že sa v tom cítite dobre. Nie za účelom manipulácie, ale s úmyslom zdieľať s dieťaťom svoje prežívanie. 

Urobte si z upratovania zábavu a netlačte na pílu

Toto je veľmi dôležitý bod. Keď nám deti vyrastú, budú si pamätať hlavne to, ako sa s nami pri tej ktorej činnosti cítili. Keď každá debata o upratovaní končí výčitkami a kritikou voči deťom, deti budú mať pravdepodobne upratovanie navždy spojené s nepríjemnými pocitmi.

Každý tlak vyvoláva protitlak. Skúste namiesto tlaku radšej nejakú hravú formu. Ukážte deťom, že upratovanie môže byť zábava. Vytvorte im v mozgu pozitívnu asociáciu: Upratovanie = príjemné chvíle.

Pustite si upratovaciu pesničku (napr. od Mira Jaroša) a spievajte si. 

Vymyslite si svoj upratovací tanček. Pridajte k zbieraniu hračiek súťaž v hádzaní kociek na kôš. Alebo si zvoľte vedúceho upratovania – plyšáka, maňáska, s ktorým budete vždy vtipným tónom ohlasovať začiatok upratovania a manažovať jednotlivé kroky. Buďte kreatívni a pridajte si k upratovaniu svoj jedinečný rituál podľa toho, čo baví vaše deti. 

Dopĺňajte pohár lásky

Ochota dieťaťa spolupracovať je priamo úmerná intenzite spojenia, ktorú spolu máte. Nezabúdajte, že vzťah je základný nástroj rešpektujúceho rodičovstva

Ak dávate dieťaťu pocit, že je vo vzťahu videný, pochopený, prijímaný, je pravdepodobnejšie, že uprace, keď ho o to požiadate (aj keď sa mu zrovna nechce). Ovšem vyžaduje to určitú vývojovú zrelosť. Až od detí, ktoré sú staršie než 4 roky môžete začať očakávať, že postavia záujmy rodiny, vzťahu s vami vyššie než svoje aktuálne potreby. 

Zaujíma vás, čo ďalšie možno vzhľadom k vývoju nervového systému od detí očakávať v jednotlivých vývojových obdobiach? Aj toto a množstvo ďalších tém preberáme v programe Pohodové rodičovstvo vďaka komunikácii.
Pozrite si, čo vám prinesie tento program a čo hovoria jeho absolventky o tom, ako im zmenil rodičovstvo. A keď vás to zaujíma, napíšte mi, čo by ste sa chceli o ňom dozvedieť. Zapíšte sa na čakaciu listinu a budem vás informovať, kedy sa najbližšie program otvára. 

Zdá sa vám, že aj keď dodržíte všetkých 7 tipov k upratovaniu, s deťmi to ani nepohne? Môžeme spoločne prebádať vašu situáciu na individuálnej konzultácii. Pretože každá rodina je špecifická a na správanie detí vplýva mnoho faktorov. Rezervujte si hneď teraz termín na bezplatnú 15 minútovú úvodnú konzultáciu a spoločne nájdeme cestu, ako vám môžem pomôcť k spokojnejšiemu rodičovstvu.