5 krokov na ceste k šťastnému rodičovstvu v roku 2022

Krok 1: Ujasnite si svoj rodičovský cieľ

Ak nemáte jasno v tom, kam chcete doplávať, žiaden vietor vám nie je dosť dobrý. 

Premýšľali ste niekedy nad tým, akým rodičom vlastne chcete byť? Tým najlepším pre svoje deti, to je jasné. Ale čo to pre vás znamená? Čo je na konci tej cesty, na ktorej ste najlepší rodič pre svoje deti? Je to pracovitý a cieľavedomý jedinec? Je to šťastný človek, ktorý sa vie radovať zo života? Je to vyrovnaný človek s plnohodnotnými vzťahmi? Je to vrcholový športovec, ktorý sa zapíše do dejín? Je to váš najlepší priateľ a parťák do života? 

Je dobré si sám v sebe ujasniť, kam má naša výchova smerovať. Úprimne, tak, ako to cítime my sami. Nie tak, ako sa nám to snažia podsúvať rodičia, svokrovci, susedia, tréneri zo športových krúžkov, či dávno zakorenené predstavy z minulosti. Pokiaľ v tom máme jasno, bude sa nám oveľa ľahšie orientovať v rodičovských technikách a štýloch. Vyhneme sa tak tomu, že preberáme do svojho života všetky rady a tipy od okolia, aj tie, ktoré nesúznia s našim cieľom a našimi hodnotami. To vnáša do rodičovstva zbytočný stres a chaos a v konečnom dôsledku nič nezlepší. 

Uvediem príklad. Mojim hlavným cieľom je mať s deťmi hlboký vzťah založený na dôvere a vychovať z nich emočne zrelé bytosti, ktoré sú schopné úprimných a plnohodnotných vzťahov. 

Čiže ak raz vnímam deti ako parťákov do života, budem uplatňovať rešpektujúci štýl. Ak chcem podporiť emočnú zrelosť, musím vedieť sama pracovať so svojimi emóciami. Musím trpezlivo sprevádzať deti konfliktami a vyhrotenými situáciami až dovtedy, kým sa sami nenaučia emócie v sebe rozpoznávať, pomenovávať a prejavovať ich v rámci hraníc slušnosti.   

Mám teda na zreteli, na čo sa v rodičovstve zameriavam a všetky nevyžiadané rady ohľadom toho, že deti napríklad ešte nerobia sami to, čo by podľa noriem mali robiť (napríklad zaspávať), môžem poslať do teplých krajín. A bude sa mi ľahšie žiť, lebo viem, že smerujem svoju energiu k naplneniu cieľa, ktorému verím. 

Krok 2: Dajte seba na prvé miesto

Určite by ste chceli, aby vaše deti boli radostné a vyrovnané. To sa však nestane, pokiaľ ich mama bude vyčerpaná, utrápená alebo nepredvídateľné hysterická. Detská duša potrebuje byť napojená energiou pohody a radosti, to jej dáva pocit, že v bezpečnom prostredí, kde môže rásť a vyvíjať sa. Ak tomu tak nie je, začne sa voči prostrediu chrániť pomocou nejakých obranných mechanizmov – môže to byť najčastejšie vzdor alebo naopak úplné stiahnutie sa do seba. 

Znie to možno trošku prekvapivo, ale našou hlavnou úlohou ako rodiča je byť v pohode a byť šťastný. Nič lepšieho pre vývoj detskej duše nemôžeme urobiť. 

Nájdite si viac času na veci, ktoré vás robia šťastnými a veci, ktoré vám odčerpávajú energiu delegujte. Ak máte v hlave presvedčenie, že správna matka každý deň varí čerstvé jedlo ale zároveň vás to nebaví a vyčerpáva, možno nastal čas si to nanovo v hlave prerovnať. Odhodiť limitujúce presvedčenie a zaviesť novú prax – trebárs si objednávať obedy zo školskej jedálne, ktorú máte cez ulicu. A čas, ktorý vám tak zostane, rozdeliť medzi iné činnosti, ktoré vás krásne dobijú energiou. 

Majte na pamäti, že čas venovaný vášmu relaxu je zároveň investícia do pohody celej rodiny. S takýmto nastavením mysli si to môžete skutočne dopriať a užiť bez výčitiek. 

 

Krok 3: Hovorte viac ÁNO

Nie nie, nemyslím tým dovoliť deťom veci, ktoré sú vám proti srsti. Ale naučiť sa hovoriť NIE tak, aby to vyznelo ako ÁNO. Je to jednoduchšie, ako to znie, ale chce to trochu tréningu. 

Funguje to asi takto: 

Namiesto Neskáč po pohovke – povedzte Poďme skákať po matraci. 

Namiesto Nešpliechaj vodu na dlážku – povedzte Špliechaj vodu vo vani.

Namiesto Netrieskaj autíčkom o zem – povedzte Poď trieskať varechou do hrnca. 

Je to len malá zmena v komunikácii a má ohromný význam. Ukážete dieťaťu, že jeho potrebu vnímate, rešpektujete a učíte hľadať spôsoby, akým nejakú situáciu vyriešiť k spokojnosti zúčastnených strán. 

Ďalšie obrovské plus pocítite, keď už sa rozhodnete použiť v nejakej situácii jednoznačné a dôrazné NIE. Dieťa voči nemu nebude mať vybudovanú selektívnu “hluchotu” (čo nastáva vtedy, ak neustále používame zakazujúce formulácie), ale poslúchne vás v situácii, kedy je to naozaj dôležité. 

Keď už sme u toho, hovoriť častejšie ÁNO veciam, ktorým máme v prvej chvíli chuť zabuchnúť dvere, môže mať pre náš život osviežujúci náboj. Ak nepoznáte film YES MAN, tak odporúčam pozrieť. Je to samozrejme trochu prestrelené, ale keď dáte zelenú v živote veciam, do ktorých sa vám normálne nechce, môže vám to priniesť nečakané pozitívne zmeny. 

Krok 4: Špeciálny čas pre každé dieťa zvlášť

Neexistuje jednoduchší a účinnejší nástroj na zlepšenie súrodeneckých vzťahov a pestovanie vzťahu s deťmi, ako tzv. špeciálny čas. Ide o vyhradený čas, ktorý strávite s dieťaťom jeden na jedného, plne prítomný len pre toho druhého, čo znamená vypnúť mobil a neriešiť nič iné. V špeciálnom čase dieťa rozhoduje, ako ho chce s vami stráviť (samozrejme v rámci nejakých vopred dohodnutých limitov), smie vybrať hru alebo činnosť a určovať pravidlá. Stačí 20 alebo 30 minút denne tejto plnej pozornosti a váš vzájomný vzťah neuveriteľne rozkvitne. Pre menšie deti je obzvlášť dôležité dopriať im počas dňa aktivity, pri ktorých môžu šéfovať vám, aby si hravou kompenzovali frustrácie z toho, čo v chode domácnosti nemôžu ovplyvniť. 

Taktiež, ak máte viac ako jedno dieťa, tráviť čas s každým zvlášť bez vyrušovania tým druhým dieťaťom je veľmi dôležité pre zachovanie väzby (vychádzajúc z Neufeldovej psychológie väzby). Je to jediný čas, kedy dieťa nemusí bojovať so súrodencom o pozornosť a môže sa uvoľniť a cítiť bezpečne.  

Krok 5: Pracujte na veciach krok po kroku. 

S novým rokom sa mnoho rodičov vrhne plniť svoje predsavzatia ohľadne výchovy, rodičovského prístupu či sebarozvoja. Buďte k sebe zhovievaví a nenakladajte si toho zbytočne veľa. 

Pokiaľ sa rozhodnete na niečom pracovať a meniť nejaké návyky, vyžaduje to trpezlivosť, dôslednosť a láskavosť. K tomu pridajte načerpávanie energie na to, aby ste to ustáli dôstojne a v dobrej nálade. 

Keď vás napríklad vo vašej dennej rutine trápi večerná hygiena, obliekanie na von a jedenie za stolom, vyberte si jednu vec, ktorej budete plne venovať pozornosť. Napríklad to obliekanie. Zapojte deti do rozhodovania a spoločne pripravte akčný plán, čo všetko im uľahčí každý deň sa včas a bez napomínania obliecť na von. Môžete si dohodnúť aj spoločnú odmenu (napríklad že ak všetci budú plniť svoju časť dohody a obliekanie pôjde celý týždeň hladko, zájdete si do cukrárne). Odmena však nehrá kľúčovú rolu, ak sa na rozhodovaní o výsledku a dohode o spôsobe vykonania deti podieľajú. Vtedy cítia prirodzenú zodpovednosť a sú motivovaní sa snažiť. 

Ak už cítite, že novú rutinu máte zvládnutú a nestojí vás už žiadnu energiu naviac, môžete sa zas plne sústrediť na ďalšiu výzvu. 

Prajem Vám krásny rok 2022 a mnoho pocitov rodičovského šťastia.